Aktualności

PROFESOR MICHAŁ KULESZA

18.01.2013

Dnia 13 stycznia br. odszedł od nas Wspaniały Człowiek, Wielki Autorytet i Niezastąpiony Przyjaciel - Profesor Michał Kulesza, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Lege Pharmaciae

więcej »

„TO DO” DLA PRZYSZŁEGO MINISTRA ZDROWIA – GŁOS FUNDACJI LEGE PHARMACIAE W KAMPANII WYBORCZEJ 2011, WYPOWIEDŹ DLA PORTALU WWW.KULISYKAMPANII.PL

02.09.2011

System opieki zdrowotnej wymaga wprowadzenia wielu zmian, aby sektor ochrony zdrowia mógł funkcjonować sprawie i efektywnie. Jednak są wśród nich takie zmiany, które stanowią niezbędne minimum. „TO DO” Fundacji Lege Pharmaciae to NIEZBĘDNIK Ministra Zdrowia zarówno tej, jak i przyszłej kadencji.

więcej »

KU PRZESTRODZE: „PIĘĆ BŁĘDÓW, KTÓRE WSTRZĄSNĄ REFUNDACJĄ LEKÓW”, RZECZPOSPOLITA

09.03.2011

O konsekwencjach wprowadzania w życie nieprzemyślanego prawa, tworzonego niezgodnie z zasadami dobrej legislacji, w artykule Prof. Michała Kuleszy i Adw. Pauliny Kieszkowskiej-Knapik.

więcej »

Fundacja na Rzecz Dobrej Legislacji

PIERWSZA I JEDYNA w Polsce organizacja pozarządowa powstała w ściśle określonym celu – współtworzenia dobrej legislacji w sektorze ochrony zdrowia i wypracowywaniu standardów systemu opieki zdrowotnej opartych na powszechnie uznawanych i akceptowanych wartościach w ramach dialogu społecznego środowisk związanych z ochroną zdrowia.

DOBRA LEGISLACJA systemu opieki zdrowotnej to trwała, precyzyjna i przejrzysta konstrukcja prawna zapewniająca optymalizację gwarantowanej oferty medycznej dla pacjenta poprzez uwzględnienie potrzeb wszystkich interesariuszy sektora ochrony zdrowia, z poszanowaniem prawa wolnego rynku, praw ekonomii i nowoczesnych form zarządzania.

Prawo powinno zarówno zapewniać, jak i chronić prawa i wolności człowieka i obywatela. Stąd niezwykle istotne jest wypracowanie STANDARDÓW w zakresie ochrony zdrowia, którym prawo, tworzone zgodnie z zasadami dobrej legislacji, powinno odpowiadać. Szczególnie poprzez odwoływanie się do WARTOŚCI powszechnie uznawanych i akceptowanych społecznie.