Aktualności

„TO DO” DLA PRZYSZŁEGO MINISTRA ZDROWIA – GŁOS FUNDACJI LEGE PHARMACIAE W KAMPANII WYBORCZEJ 2011, WYPOWIEDŹ DLA PORTALU WWW.KULISYKAMPANII.PL

2011-09-02

System opieki zdrowotnej wymaga wprowadzenia wielu zmian, aby sektor ochrony zdrowia mógł funkcjonować sprawie i efektywnie. Jednak są wśród nich takie zmiany, które stanowią niezbędne minimum. „TO DO” Fundacji Lege Pharmaciae to NIEZBĘDNIK Ministra Zdrowia zarówno tej, jak i przyszłej kadencji.

Dostęp pacjenta do świadczeń musi być realny. W zapewnieniu realnego dostępu do świadczeń opartego na prawidłowo pojętym solidaryzmie społecznym może pomóc jedynie, odpowiednio umocowane prawnie, dodatkowe źródło finansowania.

System opieki zdrowotnej uwzględniający fundusze z systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz z funduszy prywatnych, np.: zgromadzonych w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego musi opierać się na 3 podstawowych zasadach.

Więcej na: "TO DO LIST" DLA NOWEGO MINISTRA ZDROWIA, PORTAL KULISYPOLITYKI.PL