Działania

FUNDACJA LEGE PHARMACIAE działa na zasadach not for profit.

Realizowane projekty są działaniami o charakterze: