Fundacja

System opieki zdrowotnej w Polsce potrzebuje logicznych, nie stwarzających dowolności interpretacyjnych, podstaw prawnych, których nadrzędnym, bezdyskusyjnym celem jest dbałość o dobro pacjenta. Regulacje prawne powinny być dostosowane do określonego uprzednio całościowego modelu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, opartego na standardach odwołujących się do powszechnie uznanych wartości.

FUNDACJA LEGE PHARMACIAE to wiarygodna i profesjonalna platforma wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń służąca powstawaniu rzetelnych projektów rozwiązań, zarówno doraźnych, jak i systemowych, zmierzających do sprawniejszego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.